Elmia AB

World Bioenergy 2014 Utställarinformation (Swedish)

WORLDBIOENERGY2014LÄGG ENERGI PÅ ETTLÖNSAMT MÄSSDELTAGANDEELMIA, 3–5 juNI 2014www.worldbioenergy.comMÖTESPLATSEN fÖRfRAMTIDSfÖRBÄTTRAREOch när människor möts uppstår affärer – enligt Nord­iska Undersökningsgruppens utvärdering från senaste World Bioenergy (2012) svarade 84% av utställarna att de knöt nya intressanta affärskontakter, och 21% av ...

zoom